NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ (NÚZD)
⇒ výzkumný pracovník, od 2015.

QUEER GEOGRAPHY, Z. S. (QG)
⇒ zakladatel a předseda vědecko-popularizačního spolku zaměřeného na interdisciplinární dialog, šíření na důkazech založených informací (od roku 2017).

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ( SZÚ)
⇒ člen řešitelského týmu v oblasti HIV epidemiologie (nárazová spolupráce od 2017).

UNIVERZITA KARLOVA, FILOZOFICKÁ FAKULTA
⇒ externí vyučující a garant předmětu Vybraná témata LGBTQ+ psychologie: komunikace a práce s klientelou (od roku 2021)

UNIVERZITA KARLOVA, PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
⇒ externí vyučující v rámci zahraničního studijního programu „Americký semestr“ (od roku 2016)

UNIVERZITA KARLOVA, FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
⇒ externí vyučující, od roku 2015.

UČITEL NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE HLOUBĚTÍNSKÁ
⇒ učitel zeměpisu a anglického jazyka (2011-2012)

DALŠÍ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

  • PRŮBĚŽNĚ SPOLUPRACUJI S LIDSKOPRÁVNÍMI SPOLKY NAPŘÍKLAD S:
    • PRAGUE PRIDE
    • ČESKOU SPOLEČNOSTÍ AIDS POMOC
    • ČLOVĚK V TÍSNI

ORGANIZAČNÍ ZKUŠENOSTI

V. EVROPSKÁ KONFERENCE GEOGRAFIÍ SEXUALIT (EGSC 2019)
hlavní organizátor mezinárodní konference

INTERNATIONAL CONGRESS OF PSYCHOLOGY (ICP 2020/2021)
⇒ předseda tematické sekce Sexuální orientace a genderová identita

Řešitel komunitního projektu Queer Geography: Stigma & HIV
⇒ organizace mezioborového workshopu s pozvanými experty a expertkami (2019).

VÝZKUMNÉ PROJEKTY

HLAVNÍ ŘEŠITEL PROJEKTU EK PROGRAMU SPRAVEDLNOSTI JUST
⇒ projekt Rise up against anti-LGBTI hate crimes (RISE UP) (2021-2022).

HLAVNÍ ŘEŠITEL VÝZKUMNÉ PROJEKTU GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY
⇒ projekt „Menšinový stres ne-heterosexuálních lidí v Česku“ financovaného Grantovou agenturou ČR.

HLAVNÍ ŘEŠITEL VÝZKUMNÉHO PROJEKTU GRANTOVÉ AGENTURY UNIVERZITY KARLOVY
⇒ projekt “Queer geography: Commodification, segregation and globalization of sexual identities in cities?”(2014-2015).

7th EU FRAMEWORK POMOCNÝ PROJEKTOVÝ ADMINISTRÁTOR
⇒ výzkumná spolupracovník a pomocný finanční projektový administrátor 7. rámcového projektu SOPHIE (Evaluating the Impact of Structural Policies on Health Inequalities and their Social Determinants, and Fostering Change) (v letech 2012-2015).

ODBORNÉ POZICE / ČLENSTVÍ

člen Pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví (od 2018)

člen sekce EUPHA zaměřené na zdraví sexuálních a genderových menšin (od 2018)

člen Pracovní skupiny Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví (od 2018)

člen redakční rady Evropského projektu EMIS zaměřeného na zdraví MSM (OD 2018)

člen mezirezortní koordinační pracovní skupiny Národního programu HIV/AIDS v ČR (od 2016)

člen výzkumného týmu GEOQOL (Centrum výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu v geo-demografických a společensko-ekonomických souvislostech) na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (interně v letech 2012 – 2015 a od roku 2015 externě).

STÁŽE

SHEFFIELDSKÁ UNIVERZITA, KATEDRA GEOGRAFIE
⇒ pracovní stáž, 2014.