PITOŇÁK, M. (2020). Strukturální základ menšinového stresu v Česku: Vztah mezi diskriminací, stigmatizací a zdravím neheterosexuálních a genderově rozmanitých lidí. In M. Šmíd (Ed.), Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona (pp. 263–282). Praha: Wolters Kluwer. https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/pravo-na-rovne-zachazeni-deset-let-antidiskriminacniho-zakona.p5914.html

PITOŇÁK, M. (2020). Menšinový stres a duševní zdraví ne-heterosexuálních lidí. In K. Pavlica (Ed.), Duhové rodiny v systému náhradní rodinné péče: Příručka pro pracovníky*pracovnice v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (pp. 29–43). Praha: Prague Pride.

PITOŇÁK, M. (2020). Zpráva z V. Evropské konference geografií sexualit. Informace ČGS 39(1), 63-67.

PITOŇÁK, M. (2020). Praha posiluje v boji proti HIV: přistoupila k tzv. síti Fast-track-cities. Psychiatrie 24(1), 44-45.

PITOŇÁK, M., PROCHÁZKA, I., MIČULKOVÁ, V., MALÝ, M. (2019). Venturing
beyond the Behavioural MSM: “Sex, Chems, & Satisfaction” in Their Syndemic
Contexts. Adiktologie, 19(2), 75–83; https://doi.org/10.35198/01-2019-002-0003

ŠERÝ, O., & PITOŇÁK, M. (2019). „Queer podniky“ v Brně. Sociální Studia, 16(1), 79–102. Retrieved from https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/12277

PITOŇÁK, M. (2019). Lessons from the “Periphery”: Countering Anglo-Geographic Hegemony over geographies of sexuality and gender. Documents d’Anàlisi Geogràfica, 1573, 1. https://doi.org/10.5565/rev/dag.573

PITOŇÁK, M. (2019). V sexuálním closetu / Geografie „ne-heterosexuálních lidí“. In R. Osman & L. Pospíšilová (Eds.), Geografie „okrajem“: Každodenní časoprostorové zkušenosti (pp. 147–182). Praha: Univerzita Karlova.

PITOŇÁK, M. KLINGOROVÁ, K. (2019) Development of Czech feminist and queer geographies: identifying barriers, seeking progress, Gender, Place & Culture, DOI: 10.1080/0966369X.2018.1563528.

PITOŇÁK, M. (2018): Rozostření příčin a následků: Syndemie HIV mezi ne-heterosexuálními muži. Biograf, 67-68: . Retrieved from: http://www.biograf.org/clanek.html?id=1038

MRAVČÍK, V., PITOŇÁK, M., HEJZÁK, R., JANÍKOVÁ, B., & PROCHÁZKA, I. (2018). HIV/AIDS Epidemic in the Czech Republic and Related Factors: Comparison of Key Populations of People who Inject Drugs and Men who Have Sex with Men.

PITOŇÁK, M. (2017). Faktory ovlivňující šíření infekce HIV mezi ne-heterosexuálními muži: holistický přístup. Ročenka národního programu HIV/AIDS v České republice 2015–2016. Pp. 109-121.

PITOŇÁK, M. (2017). Rozdíly v duševním zdraví mezi ne-heterosexuály a heterosexuály: přehledová studie. Ceskoslovenska Psychologie, 61, 6, pp. 575-592.

PITOŇÁK, M. (2017). Mental health in non-heterosexuals: Minority stress theory and related explanation frameworks review. Mental Health & Prevention5, 63-73.

PITOŇÁK, M., SPILKOVÁ, J. (2016): Homophobic prejudice in Czech youth: a socio-demographic analysis of young people’s opinions on homosexuality. Sexuality Research and Social Policy, 13, 3, pp. 215-229 ISSN 1868-9884. DOI: 10.1007/s13178-015-0215-8. (IF=1.452)

SPILKOVÁ, J., DZÚROVÁ, D., PITOŇÁK, M. (2015): Fyzické prostředí domova a školy: případová studie – Praha. In: Dzúrová, D., Csémy, L., Spilková, J., Lustigová, M., ed. Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku. Praha: Státní zdravotní ústav, 2015, s. 72-84. ISBN: 978-80-7071-343-3.

PITOŇÁK, M. (2014): Queer space(s). In: MATOUŠEK, R. and OSMAN, R. (eds.): Prostor(y) geografie. Karolinum 123-146. ISBN: 978-80-246-2733-5.

SPILKOVÁ, J., DZÚROVÁ, D., PITOŇÁK, M. (2014): Perception of neighborhood environment and health risk behaviors in Prague’s teenagers: a pilot study in a post-communist city. International Journal of Health Geographics 2014, 13, n.41. (IF=1.97).

GABIAM, K., PITOŇÁK, M. (2014): Economic, cultural and social factors influencing the development of gay businesses and places: Evidence from the European Union. Moravian Geographical Reports, 22, č. 3, s. 2–17. (IF=0.341).

PITOŇÁK, M. (2014): Urban spatiality in the context of (homo/hetero)sexuality: Introduction to a theoretical debate in geographies of sexualities. Geografie, 119, No. 2, pp. 179–198.(IF=0.787).

PITOŇÁK, M. (2013): Spatiality, institutionalization and contextuality of heteronormativity: Study of non-heterosexual identity negotiation in Czechia. Gender, Equal Opportunities, Research, 14, 2, pp. 27-40.

PITOŇÁK, M. (2013): Spatiality of Heteronormativity in Czechia: Queer Places and Spaces. In: FRASER, V. (ed.): Queer Sexualities: Diversifying Queer, Queering Diversity, 93105. Oxford, UK: Inter-Disciplinary Press, 2013, s: 93-108.

PITOŇÁK, M. (2013): Geografie sexualit, bílé místo v prostoru české geografie?. In: OSMAN, R. (ed.): Geografický výzkum: participace a angažovanost. MUNI press.

PITOŇÁK, M. (2011): Queer geografie Česka: heteronormativita prostoru. [Queer Geography of Czechia: Heteronormativity of Space] Master thesis. Přf UK v Praze, 113 s.

PITOŇÁK, M. (2008): Imigrace do Spojených států amerických po 11. září 2001. [US-Immigration after the September, 11th] Bachelor thesis. Přf UK v Praze, 55 s.