Category: Public health

Venturing beyond the Behavioural MSM: “Sex, Chems, & Satisfaction” in their Syndemic Contexts

CITATION: PITOŇÁK, M., PROCHÁZKA, I., MIČULKOVÁ, V., MALÝ, M. (2019). Venturingbeyond the Behavioural MSM: “Sex, Chems, & Satisfaction” in Their SyndemicContexts. Adiktologie, 19(2), 75–83; https://doi.org/10.35198/01-2019-002-0003 ABSTRACT: BACKGROUND: The…

Rozostření příčin a následků: Syndemie HIV mezi ne-heterosexuálními muži

CITATION: PITOŇÁK, M. (2018): Rozostření příčin a následků: Syndemie HIV mezi ne-heterosexuálními muži. Biograf, 67-68: . Dostupné na http://www.biograf.org/clanek.html?id=1038 Abstrakt: Gay, bisexual and other non-heterosexual men represent a…

PrEP manuál: informace o pre-expoziční profylaxi

Abstrakt: Pre-Expoziční profylaxe (PrEP) je další strategií prevence HIV. Spočívá v tom, že HIV negativní osobě, která během sexuálních styků soustavně nepoužívá kondom a je ve významném riziku…

HIV/AIDS Epidemic in the Czech Republic and Related Factors: Comparison of Key Populations of People who Inject Drugs and Men who Have Sex with Men

Citation: Mravčík, V., Pitoňák, M., Hejzák, R., Janíková, B., & Procházka, I. (2018). HIV/AIDS Epidemic in the Czech Republic and Related Factors: Comparison of Key Populations of People…

Rozdíly v duševním zdraví mezi ne-heterosexuály a heterosexuály: přehledová studie

Abstrakt: Přesvědčivý počet studií naznačuje, že ve srovnání s heterosexuály vykazují ne-heterosexuální lidé vyšší celkovou prevalenci internalizujících duševních poruch a jejich behaviorálních důsledků, např. několikanásobně vyššího výskytu suicidality….

HIV epidemic among men who have sex with men in the Czech Republic, 2016: high time for targeted action

Abstract: Reported incidence of human immunodeficiency virus (HIV) infection in the Czech Republic increased steeply over the past decade from 90 new cases in 2005 to 266 in…

Mental health in non-heterosexuals: Minority stress theory and related explanation frameworks review

Abstract: Compared to heterosexuals, non-heterosexuals report: a) higher overall prevalence of internalizing mental disorders such as depression and anxiety; b) several-fold higher levels of suicidal behavior; c) elevated…

Homophobic Prejudice in Czech Youth: a Sociodemographic Analysis of Young People’s Opinions on Homosexuality

Abstract The aims of this study are to provide momentum to research on homophobic prejudice in Czechia and to identify the significant factors influencing or mediating homophobic attitudes…