Měsíc: Září 2015

Queer geografie sexualit: sociokulturní organizace sexualit v prostoru a (de)konstrukce heteronormativity

Dizertační práce v anglickém jazyce, obhájena dne 10. září 2015 Abstract: Geographies of sexualities started to develop within the Anglo-American academic context during the late 1980s. In the…