Vystudoval jsem obory biologie a geografie na Univerzitě Karlově, svůj doktorský výzkum jsem pak zaměřil na rozvoj podoboru tzv. geografií sexualit v rámci studijního programu sociální a regionální geografie. Jako humánní geograf mám zájem zkoumat nejrůznější propojení mezi rovinou systémovou a individuální, dívat se na společenské problémy na různých měřítkových úrovních a nenechat se svazovat imaginárními hranicemi, které často definují jednotlivé obory. V rámci mého studia a výzkumu rovněž pracuji s feministickými a queer přístupy, které mi společně se základy filozofického myšlení pomáhají v nacházení sociálně-relevantních výzkumných otázek.

V současnosti pracuji jako výzkumný pracovník Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech. Moje práce zasahuje do několika oborů, které se setkávají skrze můj výzkum v oblasti společenské heteronormativity a jejích dopadů na kvalitu života neheterosexuálních lidí, časoprostorové vyjednávání neheterosexuálních identit a specifické efekty heteronormativního stigmatu a/nebo menšinového stresu na duševní zdraví neheterosexuálních a genderově rozmanitých lidí.

Aktuálně zkoumám dopady menšinového stresu na neheterosexuální lidi. Jsem rovněž nezávislým výzkumníkem v oblasti geografií sexualit a předsedám vědecko-popularizačnímu spolku Queer Geography, který jsem spoluzaložil s cílem rozvíjet na důkazech-založenou diskusi ve společnosti, jejímž důsledkem může být podpora práv a svobod neheterosexuálních a genderově rozmanitých lidí v Česku, na Slovensku, ale i jinde. V rámci svých dalších aktivit se rovněž věnuji prevenci a destigmatizaci HIV/AIDS a spolupodílím se na tvorbě veřejně-zdravotních politik v této oblasti.

Moje pracovní profily:

Národní ústav duševního zdraví

ResearchGate