Měsíc: Srpen 2018

Rozdíly v duševním zdraví mezi ne-heterosexuály a heterosexuály: přehledová studie

Abstrakt: Přesvědčivý počet studií naznačuje, že ve srovnání s heterosexuály vykazují ne-heterosexuální lidé vyšší celkovou prevalenci internalizujících duševních poruch a jejich behaviorálních důsledků, např. několikanásobně vyššího výskytu suicidality….