Měsíc: Červen 2018

PrEP manuál: informace o pre-expoziční profylaxi

Abstrakt: Pre-Expoziční profylaxe (PrEP) je další strategií prevence HIV. Spočívá v tom, že HIV negativní osobě, která během sexuálních styků soustavně nepoužívá kondom a je ve významném riziku…