Měsíc: Únor 2021

Popularizační článek o Menšinovém stresu ve Vesmíru

V únorovém elektronickém čísle časopisu Vesmír vyšel můj popularizační článek na téma Menšinový stres. V tomto článku se věnuji představení základních tezí a pokouším se přiblížit toto téma…