PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY

  • (Ph.D.) Poktorské studium sociální geografie a regionálního rozvoje, 2011 – 2015. Dizertační práce: Queer geografie sexualit: sociokulturní organizace sexualit v prostoru a (de)konstrukce heteronormativity (odevzdaná v AJ: Queer geographies of sexualities: sociocultural organization of sexualities in space and (de)construction of heteronormativity; obhájena v září, 2015)
  • (RNDr.) Rigorózní zkouška v oboru sociální geografie a regionální rozvoj, 2013.
  • (Mgr.) Magisterský studijní program učitelství biologie a geografie pro střední školy.
  • (Bc.) Bakalářské studium oboru biologie a geografie se zaměřením na vzdělávání.
SHEFFIELDSKÁ UNIVERZITA, KATEDRA GEOGRAFIE
  • ERASMUS pracovní stáž, hostující výzkumník. Sheffield, Velká Británie, leden – květen, 2014.
DARTMOUTH COLLEGE, KATEDRA GEOGRAFIE
  • Krátkodobá stáž. Hanover, New Hampshire, USA, 2014.
STOCKHOLMSKÁ UNIVERZITA, KATEDRA HUMÁNNÍ GEOGRAFIE
  • ERASMUS studijní pobyt na magisterské úrovni. Stockholm, leden až červen 2010.

OCENĚNÍ

Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy (2012)
Ocenění EUPHA (Evropské sdružení veřejného zdraví) pro mladé vědce zaměřené na výzkum zdraví sexuálních a genderových menšin.

ČLENSTVÍ

Českomoravská psychologická společnost (od 2019)
EUPHA sekce zaměřená na zdraví sexuálních a genderových menšin (od 2018)
Česká geografická společnost (od 2011)