Tag: geografie sexualit

„Queer podniky“ v Brně

CITATION: Šerý, O., & Pitoňák, M. (2019). „Queer podniky“ v Brně. Sociální Studia, 16(1), 79–102. Retrieved from https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/12277 Abstract: Brno, Czech Republic is amongst the most liberal of…

V sexuálním closetu / Geografie „ne-heterosexuálních lidí“

CITATION: Pitoňák, M. (2019). V sexuálním closetu / Geografie „ne-heterosexuálních lidí“. In R. Osman & L. Pospíšilová (Eds.), Geografie „okrajem“: Každodenní časoprostorové zkušenosti (pp. 147–182). Praha: Univerzita Karlova….