Abstrakt:

Pre-Expoziční profylaxe (PrEP) je další strategií prevence HIV. Spočívá v tom, že HIV negativní osobě, která během sexuálních styků soustavně nepoužívá kondom a je ve významném riziku infekce virem HIV, je podáván lék, který působí jako ochrana proti této infekci. Tento princip není novinkou: PrEP chrání proti HIV tak, jako některé léky chrání proti malárii nebo jako antikoncepční pilulky zabraňují nechtěnému otěhotnění. PrEP ovšem není pro každého, jeho nasazení určuje na dotaz klienta lékař, k němuž je nutno docházet na pravidelné kontroly a testování. Je v zájmu klienta dodržovat pravidelnost podávání i lékařských kontrol. PrEP je možné užívat ve dvou režimech: každodenně a „on-demand“. Každodenní podání je snazší a lépe chrání klienta v případě, že si třeba zapomene lék vzít. Podání „on-demand“ je doporučeno pouze klientům, kteří jsou si jistí, že k rizikovému sexu nedochází více než párkrát za rok. Více o PrEPu se dozvíte v tomto manuálu.

Odkaz:

https://www.queergeography.cz/hiv/prep/