Jsem potěšen, že již brzy spatří světlo světa nová kolektivní monografie, za níž stojí zejména bývalá veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Text monografie je tematicky rozdělen do čtyř částí, přičemž první tři části jsou věnovány antidiskriminačnímu právu a judikatuře a poslední část je zaměřena na společenské souvislosti rovného zacházení. Jsem velmi rád, že jsem měl tu čest do čtvrté části této monografie přispět i já svou kapitolou nazvanou: Strukturální základ menšinového stresu v Česku: Vztah mezi diskriminací, stigmatizací a zdravím neheterosexuálních a genderově rozmanitých lidí. V této kapitole podrobně diskutuji nejen souvislosti mezi stigmatizací, diskriminací a menšinovým stresem, ale zasazuji je i do déledobého a mezinárodního kontextu.

Knihu je možné objednat zde: https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/pravo-na-rovne-zachazeni-deset-let-antidiskriminacniho-zakona.p5914.html