V únorovém elektronickém čísle časopisu Vesmír vyšel můj popularizační článek na téma Menšinový stres. V tomto článku se věnuji představení základních tezí a pokouším se přiblížit toto téma všem čtenářům a čtenářkám. Článek je dostupný zde: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2021/cislo-2/mensinovy-stres.html